ครบรอบ 25 ปี รำลึกถึงพระคุณเจ้าคลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต, C.Ss.R.
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (พ่อแองเจโล)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน ค.ศ.2023 ณ วัดน้อยแม่พระรับสาร (อารามกาปูชิน อุดรธานี)

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

พิธี​บูชา​ขอบพระคุณ​อาทิ​ตย์ที่​ 24 เทศกาล​ธรรมดา
โดย คุณพ่อฟรังซิส อัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี
เจ้าอาวาสอาสน​วิหาร​พระมารดา​นิจ​จา​นุ​เคราะห์​ ประธานพิธี
วัน​อาทิ​ตย์ที่​ 17​ กันยายน​ ค.ศ.2023
ณ​ ศาลา​พระมารดา​นิจ​จา​นุ​เคราะห์
อาสน​วิหาร​พระมารดา​นิจ​จา​นุ​เคราะห์​ อุดรธานี​

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

ฉลองวัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์
เวลา 10.00 น. คุณพ่อฟาม ดินห์ ต๋วน, S.V.D. เจ้าอาวาสวัดฯ ร่วมกับพี่น้องสัตบุรุษ
ให้การต้อนรับ บิชอป​ยอแซฟ​ ลือ​ชัย​ ธาตุ​วิสัย ประมุข​สังฆมณฑล​อุดรธานี
ด้วยขบวนแห่ และ การแสดงจากน้องๆ เยาวชน และ ผู้สูงอายุ
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าลือชัยเป็นประธานพิธี
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน ค.ศ.2023
ณ วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

โครงการสัมมนาพบปะแลกเปลี่ยนภายใต้งานฝ่ายสังคม ประจำปี 2566
บาทหลวง เปาโล เปรม คุณโดน ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานี
จัดสัมมนาพบปะแลกเปลี่ยนภายใต้งานฝ่ายสังคมซึ่งประกอบด้วย
แผนกผู้สูงอายุ, แผนกผู้พิการ, แผนกเวชบุคคล, แผนกสตรี, แผนกสื่อมวลชน,
บ้านพักคนชราอุดรธานี, บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ (คณะธิดาเมตตาธรรม),
ศูนย์สงเคราะห์เด็กพิการและปัญญาอ่อน วังสะพุง (คณะธิดาเมตตาธรรม),
มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ (คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า),
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคุณแม่เทเรซา มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย,
ศูนย์บ้านขาม (คณะดอมินิกันแห่งนักบุญดอมินิก)
และ บ้านพักใจอุดรธานี บ้านพักใจหนองคาย
โดยมี คุณชุติณัท แสนดา (พมจ)อุดรธานี บรรยายบทบาทหน้าที่,
กิจกรรม, งานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์
ที่สามารถเชื่อมกับการทำงานได้ในฝ่ายสังคม
พร้อมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทำงานขององค์กร และ การวางแผนการทำงาน
เสนอทิศทางกิจกรรมร่วมกันในอนาคต โดยแต่ละแผนก
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ค.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 350 ปี มิสซังสยาม

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)