พิธี​บูชา​ขอบพระคุณ​อาทิ​ตย์ที่​ 23​ เทศกาล​ธรรมดา
โดย​ บิชอป​ยอแซฟ​ ลือ​ชัย​ ธาตุ​วิสัย
ประมุข​สังฆมณฑล​อุดรธานี​ ประธาน​พิธี
วัน​อาทิ​ตย์ที่​ 10​ กันยายน​ ค.ศ.2023
ณ​ ศาลา​พระมารดา​นิจ​จา​นุ​เคราะห์
อาสน​วิหาร​พระมารดา​นิจ​จา​นุ​เคราะห์​ อุดรธานี​

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

เก็บตกภาพบรรยาการการอบรมต่อเนื่องครูคำสอน สังฆมณฑลอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 3 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กันยายน ค.ศ.2023 ณ ศูนย์คริสศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลอง 25 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
และ พิธีเปิด-เสกอาคารเรียนหลังใหม่ อาคาร CLARENCE J. DUHART
วันพุธที่ 6 กันยายน ค.ศ.2023 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญเทเรซา แห่ง กัลกัตตา ผู้ก่อตั้งซิสเตอร์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม
โดย บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
หลังพิธีฯ พระคุณคุณเจ้า, ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดฯ คุณพ่อแบร์นาดุส นอฟรียันโต เบลลา, S.V.D.
และ ซิสเตอร์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมแบ่งปันความสุข
ด้วยการมอบของใช้จำเป็นแก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน
วันอังคารที่ 5 กันยายน ค.ศ.2023 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล จ.หนองบัวลำภู

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)