พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
อาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ.2023 เวลา 08.00 น.
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาศฉลองวัดนักบุญอันนา กุมภวาปี
วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม ค.ศ.2023 ณ.วัดนักบุญอันนา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
โดย คุณพ่อฟรังซิส อัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี
เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.2023
เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

บิชอปยอแซฟ​ ลือชัย​ ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณพลอุดรธานี
เดินทางมาเยี่ยมเยือน วัดนักบุญวินเซนเดอปอล​ บ้านจิก
ในโอกาสนี้พระคุณเจ้าทรงเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ
พร้อมทำการเสกตู้ศีล และ รูปมรรคาศักดิ์สิทธิ์ใหม่ของวัด
วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2023 เวลา 19.00 น.
ณ วัดนักบุญวินเซนเดอปอล​ บ้านจิก​ อ.เมือง​ จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)