พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
ก่อนเริ่มพิธีพระคุณเจ้าถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาฯ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา
หลังพิธีฯ บิชอปลือชัย, คณะสงฆ์, นักบวช, และ บรรดาสัตบุรษ ร่วมในกิจกรรม
กราบขอพรจากคุณแม่ ย้อนหลังวันแม่แห่งชาติ
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม ค.ศ.2023 เวลา 8.00 น.
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

กิจกรรมอบรมสื่อศึกษาในหัวข้อ "เด็กยุตใหม่รู้เท่าทันสื่อ:ภัยร้ายบนโลกออนไลน์"
และ "การพูดด้วยหัวใจ ในความจริงด้วยความรัก" (อฟ 4:15) ในโอกาสวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 57
โดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อคาทอลิกประเทศไทย
ร่วมกับ คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสื่อคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี
ซิสเตอร์จากสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล-พระแม่มารี และ วิทยากรจาก ดีแทค DTAC
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.2023 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

กิจกรรมอบรมสื่อศึกษาในหัวข้อ "เด็กยุตใหม่รู้เท่าทันสื่อ:ภัยร้ายบนโลกออนไลน์"
และ "การพูดด้วยหัวใจ ในความจริงด้วยความรัก" (อฟ 4:15) ในโอกาสวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 57
โดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อคาทอลิกประเทศไทย
ร่วมกับ คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสื่อคาทอลิก สังฆมณฑลอุดรธานี
ซิสเตอร์จากสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล-พระแม่มารี และ วิทยากรจาก ดีแทค DTAC
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม ค.ศ.2023 ณ Savio Hall โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

กิจกรรมวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 57 ประจำปี 2023
โดยมี คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นประธาน
เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการกล่าวรายงานเปิดงาน จากคุณพ่อซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ์
ผู้จัดการบ้านพักคนชรา และ ผู้จัดการฝ่ายสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี,
และ การแเสดงจากน้องๆ นักเรียน ร.ร.เซนต์เมรี่ อุดรธานี
ปิดท้ายด้วยการเดินชมเต็นท์นิทรรศกาล โอกาสวันสื่อมวลชนของสังฆมณฑลอุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.2023
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)