คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน จิตตาภิบาลเยาวชนเขตหนองคาย
จัดชุมนุมเยาวชนเขตหนองคาย "เยาวชนร่วมใจ ในเขตหนองคายเฮา
" Rise Up & Act Youth for Change"
ซึ่งโอกาสนี้มีเยาวชนเข้าร่วม 87 คน
พิธีบูชาขอบพระคุณปิดกิจกรรม ชุมนุมเยาวชนเขตหนองคาย
โดย คุณพ่อยอห์น พงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์, C.Ss.R. เป็นประธานในพิธี
ร่วมกับ คุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์ และ คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.2023 ณ โรงเรียนโรซารีโอ จ.หนองคาย

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery Part 1)

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery Part 2)

บาทหลวง เปาโลเปรม คุณโดน ผู้อำนวยการแผนกสตรี สังฆมณฑลอุดรธานี
นำคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรี สังฆมณฑลอุดรธานี
จัดกิจกรรมโครงการ รวมพลังคาทอลิกเพื่อสตรี สัญจร ในองค์กร และ โรงเรียน ครั้งที่ 1
อบรมให้ความรู้ เข้าใจบทบาทหน้าที่, สิทธิสตรีในสังคม,
ภารกิจแห่งความหวัง และ ทิศทางของสตรีปัจจุบันและอนาคต
ในโอกาสนี้ให้กับเยวชนนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.2023 ณ โรงเรียน มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.2023 เวลา 08.00 น.
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)

ฉลอง 64 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู
คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน เจ้าอาวาสวัดฯ ร่วมกับสัตบุรุษลูกวัดให้การต้อนรับ
บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
พระคุณเจ้าทำการเปิดงานฉลอง ด้วยการทำบุญปล่อยปลาลงสระปัก
ก่อนร่วมในขบวนแห่สู่วัดนักบุญคลารา และ รับชมการแสดงต้อนรับ
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ บิชอปลือชัย เป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนี้ พระคุณเจ้าทรงทำพิธี โปรดศีลกำลังแก่เยาวชนจำนวน 4 คน
หลังพิธีฯ บิชอปลือชัย ทำการเสก และ มอบสายประคำเป็นระลึก แก่เยาวชนผู้เข้าพิธีรับศีล
ก่อนพระคุณเจ้า, คณะสงฆ์, นักบวช และ บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ
จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2023
ณ วัดนักบุญคลารา บ้านปักหมู อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)