วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฟาร์มดูฮาร์ต บ้านศรีวัฒนา ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยมี คุณพ่ออุทัย ถาวร, C.M. ผู้อำนวยการหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และบริษัท IRPC (จำกัด)มหาชน ได้จัดโครงการฝึกอบรมคนพิการด้วยหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดหางานให้แก่ผู้พิการและยังส่งเสริมอาชีพและรายได้แบบยั่งยืน...ปัจจุบัน มีผู้พิการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้ว 315 คน ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลยและหนองบัวลำภู ...โอกาสนี้ บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, พระสงฆ์จากหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาคนพิการอุบลราชธานี, ท่าแร่-หนองแสง, ตัวแทนจากภาครัฐ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

ฉลองพระแม่มารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 19.30 น. แห่พระรูปแม่พระ, สวดสายประคำ และถวายช่อดอกไม้

โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย, ประธานพิธี ณ บ้านเณรสันติราชา อุดรธานี

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง “ครอบครัวคุณวิไล เพชรพนมพร”

ผู้สนับสนุนร่วมบริจาคประตูใหญ่หน้าวัด จำนวน 150,000 บาท

ขอพระเจ้าอำนวยพรและขอให้ทุกท่านจงเจริญสุขตลอดไป

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2017 เวลา 08.00 น.

ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

ร่วมด้วยคุณพ่อปิยพงษ์ ลือเลื่อง และคุณพ่อสราวุธ สหายแก่น

ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,

คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ