ฉลองพระแม่มารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 19.30 น. แห่พระรูปแม่พระ, สวดสายประคำ และถวายช่อดอกไม้

โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย, ประธานพิธี ณ บ้านเณรสันติราชา อุดรธานี

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง “ครอบครัวคุณวิไล เพชรพนมพร”

ผู้สนับสนุนร่วมบริจาคประตูใหญ่หน้าวัด จำนวน 150,000 บาท

ขอพระเจ้าอำนวยพรและขอให้ทุกท่านจงเจริญสุขตลอดไป

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2017 เวลา 08.00 น.

ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

ร่วมด้วยคุณพ่อปิยพงษ์ ลือเลื่อง และคุณพ่อสราวุธ สหายแก่น

ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ,

คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ