วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2017 คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ มาร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองวัดแม่พระลูกประคำ บ้านเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมีคณะครู พร้อมสัตบุรุษมากมายยืนคอยต้อนรับ...

พิธีบูชาขอบพระคุณเริ่มเวลา 10.30 น. โดย คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้มีพิธีโปรดศีลกำลังสำหรับลูกหลานบ้านเวียงคุกจำนวน 27 คน หลังพิธีฯ รับประทานอาหารร่วมกัน และชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนโรซารีโอวิทยา

**ความเชื่อของกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระลูกประคำเวียงคุกเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1894 เมื่อคุณพ่อโปรดอม ได้มอบหมายให้คุณพ่อรองแดลตั้งกลุ่มคริสตชนที่หนองคายและเวียงจันทน์ โดยพ่อตู้หลวงจันทร์เกิดความเลื่อมใสศรัทธา เชิญคุณพ่อรองแดลไปที่เวียงคุกเพื่อสอนคำสอนให้กับพี่น้องของตน ต่อมาครอบครัวของท่านได้รับศีลล้างบาปเป็นครอบครัวแรกในหมู่บ้าน...งานแพร่ธรรมที่เวียงคุกมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ...ในปี ค.ศ.1953 พื้นที่ 4 จังหวัดทางอีสานเหนือได้รับการสถาปนาเป็น “สังฆมณฑลอุดรธานี” โดยมีคณะสงฆ์พระมหาไถ่ดูแลและได้ใช้วัดเวียงคุกเป็นศูนย์กลางชั่วคราว ก่อนจะย้ายไปที่อุดรธานีต่อมา บราเดอร์เควิน คณะพระมหาไถ่ ได้ควบคุมการก่อสร้างวัดหลังปัจจุบันจนเสร็จ และตั้งชื่อว่า“วัดแม่พระลูกประคำ” ในปี ค.ศ.1956 …ปีนี้ ค.ศ. 2017 จึงนับได้ว่าเป็นปีที่ครบ 123 ปีความเชื่อของกลุ่มคริสตชนบ้านเวียงคุก ปัจจุบันมีคุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R.พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ เป็นเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น คุณพ่อปลัดฯ (ชั่วคราว) **ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15, 08.00, 17.00 น.**...++การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.++...

สัตบุรุษอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ร่วมเปิดเดือนสวดสายประคำ วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ด้วยการสวดสายประคำ ขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระแม่มารีย์

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นประธานพิธี

หลังพิธีฯ คุณพ่อมอบรูปพระแม่มารีย์ให้กับตัวแทนของชุมชนในแต่ละเขตเพื่อนำไปสวดตามบ้านพี่น้องสัตบุรุษตลอดเดือนตุลาคมนี้

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล จ.หนองบัวลำภู…พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษทั้งใกล้และไกลมาร่วมเป็นกำลังใจและแบ่งปันความชื่นชมยินดีในโอกาสนี้เป็นจำนวนมาก...ในโอกาสนี้มีพิธีโปรดศีลกำลัง 5 คน หลังพิธีฯ ทุกคนรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมชมการแสดงต่าง ๆ หลากหลายชุด รวมทั้งการแข่งขันฟุตบอล ทีมบ้านเณรสันติราชา ทีมเยาวชนบ้านไผ่สีทอง ฯลฯ ปัจจุบัน วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู มีคุณพ่อฟาม ดิงห์ ต๋วน, SVD เป็นเจ้าอาวาส มีมิสซาทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น.