วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น คุณพ่อปลัดฯ (ชั่วคราว) **ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15, 08.00, 17.00 น.**...++การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.++...

สัตบุรุษอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ร่วมเปิดเดือนสวดสายประคำ วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ด้วยการสวดสายประคำ ขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระแม่มารีย์

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นประธานพิธี

หลังพิธีฯ คุณพ่อมอบรูปพระแม่มารีย์ให้กับตัวแทนของชุมชนในแต่ละเขตเพื่อนำไปสวดตามบ้านพี่น้องสัตบุรุษตลอดเดือนตุลาคมนี้

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล จ.หนองบัวลำภู…พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษทั้งใกล้และไกลมาร่วมเป็นกำลังใจและแบ่งปันความชื่นชมยินดีในโอกาสนี้เป็นจำนวนมาก...ในโอกาสนี้มีพิธีโปรดศีลกำลัง 5 คน หลังพิธีฯ ทุกคนรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมชมการแสดงต่าง ๆ หลากหลายชุด รวมทั้งการแข่งขันฟุตบอล ทีมบ้านเณรสันติราชา ทีมเยาวชนบ้านไผ่สีทอง ฯลฯ ปัจจุบัน วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลำภู มีคุณพ่อฟาม ดิงห์ ต๋วน, SVD เป็นเจ้าอาวาส มีมิสซาทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น.

ณ  โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี วันที่ 27-28 กันยายน 2017 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธีมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 19 คน จาก 4 สังฆมณฑล ประกอบด้วย อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง, สังฆมณฑลนครราชสีมา, สังฆมณฑลอุบลราชธานี และสังฆมณฑลอุดรธานี