ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

และพิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์

โดย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

 

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

บรรยากาศพิธีวางศิลาฤกษ์โรงยิม และพิธีเสกสนามเด็กเล่นอนุบาล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2017 เวลา 08.00 น. โดย คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ พร้อมกับบรรดาซิสเตอร์ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) คณะครู-นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติมากมาย ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ