วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.2017 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และคุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา  08.00 และ 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.2017 เวลา 09.30 น. คุณพ่อขาย C.Ss.R. เจ้าอาวาส พร้อมพี่น้องสัตบุรุษทั้งใกล้และไกล ร่วมต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี โดยมีขบวนแห่จากนักเรียน โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) ฟ้อนต้อนรับด้วยความอบอุ่น จากนั้น พระคุณเจ้าฯ มอบรูปแม่พระแก่คริสตชนบ้านม่วง 20 ครอบครัว และร่วมบันทึกภาพก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. หลังพิธีมิสซา มีพิธีเสกแม่พระที่บริเวณแท่นแม่พระด้านหน้าวัดและถวายช่อดอกไม้ เสร็จพิธีฯ รับประทานอาหารร่วมกันพร้อมชมการฟ้อนรำ จากนักเรียน ร.ร.บ้านสาวะถีฯ, ฟังเพลงจากน้องก้อย กัลยา (Koi The Voice Kids) และชมการแสดงหมอลำหุ่นสินไซน้อย 100 ปี จากนักเรียน ร.ร.บ้านสาวะถีฯ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และคุณพ่อปรีชา ศิลาโคตร : ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา  08.00 และ 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 สังฆมณฑลอุดรธานี ได้จัดพิธีถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ฉลอง 50 ปี แห่งความรักและพระพร
ฉลอง 50 ปี ชีวิตนักบวช คุณพ่อเปโตร ประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์, C.Ss.R.
ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์ และ คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R.

เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณถวายอาสนวิหาร โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย  ประธานในพิธี  ณ  อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี