วันเสาร์ที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. 
โดย คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์, C.Ss.R. เจ้าคณะพระมหาไถ่, ประธานพิธี
คุณพ่อมีคาแอล อนุวัฒน์ อาศัยรันต์, C.Ss.R. เจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี 
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร
: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ 
** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันที่ 16-19 เมษายน 2018 มีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดค่ายฯ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรมและสถานฝึกธรรมสันติราชา สังฆมณฑลอุดรธานี