วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2017 เวลา 11.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธีเสกอาคาร ST.MARY’S Creative Academy อาคารเรียนใหม่สำหรับแผนกอนุบาลและอาคารเอนกประสงค์ ร.ร.อนุบาลนิจจานุเคราะห์หนองคาย

บาทหลวงอภิสิทธิ์ กฤษราลัมภ์ อธิการเจ้าคณะแขวง คณะมหาไถ่, แมร์มีเรียม กิจเจริญ อดีตมหาธิการิณีเจ้าคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร, คณะสงฆ์-นักบวชชาย-หญิง, นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและสัตบุรุษต่างพากันร่วมแสดงความยินดี หลังพิธีเสกฯ...ชมการแสดงและรับประทานอาหาร : ปัจจุบัน บาทหลวงธนู กระทอง เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต, เซอร์ปาตริส ปรัชญาคุณ เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ... โรงเรียนนี้เปิดสอนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 โดยมีปรัชญาของโรงเรียน “มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้”

วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2017 ณ วัดนักบุญอัลฟอนโซ อ.เมือง จ.หนองคาย  ได้จัดฉลองวัดประจำปี โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี   พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ  เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก... พิธีบูชาขอบพระคุณ  เริ่มเวลา 10.00 น. ในโอกาสนี้ พระสังฆราชได้โปรดศีลกำลังแก่นักเรียนชาย-หญิง จำนวน 6 คน   นับเป็นพระพรที่พระเจ้าโปรดประทานแก่ชุมชนแห่งความเชื่อในเขตจังหวัดหนองคายเสมอมา

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2017 เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ครั้งที่ 2/2017 ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยพระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย พระคุณเจ้าลือชัย ธาตุวิสัย ประธานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย พร้อมด้วยคุณพ่อผู้รับผิดชอบสื่อมวลชนคาทอลิก ทั้ง 10 สังฆมณฑล มาเซอร์ ซิสเตอร์ ผู้รับผิดชอบ งานสื่อของคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิก ร่วมแบ่งปัน ระดมความคิด เพื่องานสื่อที่ต้องดำเนินต่อไป