วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ

ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15, 08.00, 17.00 น.

++การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.++

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 เวลา 08.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017 คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกุล,C.Ss.R. เจ้าอาวาส, คณะนางรำผู้สูงอายุจากบ้านโพนสูง และสัตบุรุษได้ต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ...ก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าฯ ได้ทำพิธีเสกป้ายชื่อวัดและเสกรูปแกะสลักไม้กางเขนใหญ่ด้านหลังพระแท่น มีพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมให้กำลังใจและแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักของพระเจ้าเป็นจำนวนมาก

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017  เวลา 8.00 น.   พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเริ่มต้นด้วยพิธีถวายพระพรในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาฯ มหาราชินี หลังพิธีฯ ตัวแทนสัตบุรุษอาสนวิหารฯ มอบมาลัยกรแสดงความยินดีกับสามเณรใหญ่สังฆมณฑลอุดรธานี ที่ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร 3 ท่าน และได้จัดกิจกรรมกราบขอพรจากคุณแม่ ….  ในปีนี้ คุณแม่จงจิตร สมงาม ได้รับเลือกให้เป็นคุณแม่ตัวแทนสัตบุรุษอาสนวิหารฯ   โอกาสนี้ หลาย ๆ คนน้ำตาคลอเบ้าเมื่อได้มีโอกาสกราบขอพรจากคุณแม่ภายในวัดต่อหน้าพระเป็นเจ้าและพระแม่มารีย์ด้วยสำนึกในความรักของแม่ตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะความรักยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีต่อเราแต่ละคนเสมอมา